Välkommen till Örestadsklinikens Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss är välkommen till vår äldremottagning.

På äldremottagningen erbjuder vi bland annat:

- Telefonrådgivning av distriktssköterska
- Förskrivning av hjälpmedel, t.ex. vid inkontinens
- Genomgång av dina mediciner
- Demensutredning
- Samtal om levnadsvanor

Vi har ett nära samarbete med kommunens sjukvård och socialtjänst.

Ring direkt utan tonval: 040-16 32 02 eller 040-16 32 00 med tonval.

Telefontid: Måndag - Fredag kl. 8.00-9.45 samt måndagar kl. 13.30-15.00