Basprogram under graviditet

Alla kontroller är frivilliga och kostnadsfria.

5-8 veckor
Hälsosamtal med fokus på kost och motion, hälsoanamnes, sjukdomshistorik

9-12 veckor
Fortsatt inskrivning/avstämning samt följande kontroller: 
• Blodprover: blodgruppering, hepatit B, HIV, röda hund, syfilis, järndepåer, Hb
• Blodtryck, kontroll urin, vikt
Samtal och planering av fosterdiagnostik, planering av eventuellt läkarbesök

12-14 veckor
• Eventuellt KUB ultraljud

19-20 veckor
• Rutinultraljud

20 veckor
• Blodtryck och fosterljud
Uppföljning av ultraljud, provsvar och moderskapsintyg delas ut
Information om eventuellt järntillskott, planering av resterande graviditet samt information om föräldrautbildningar

24-25 veckor
• SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov

28-29 veckor
• SF-mått, fosterljud, blodtryck, blodsocker, urinprov
•  Glukosbelastning

31-32 veckor
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov
Från vecka 31 känner barnmorskan hur barnet ligger vid varje besök

33-34 veckor     
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, urinprov

35-36 veckor
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov
Genomgång av tankar kring förlossning och sammanfattning av graviditeten
Val av BVC

37-38 veckor
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, vikt, blodvärde, urinprov

39 veckor
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov

40-41 veckor
•  SF-mått, fosterljud, blodtryck, urinprov
Individuell handläggning avseende eventuell igångsättning

Efterkontroll ca 8-12 veckor efter förlossningen (tidigare vid behov)

•  Samtal om förlossning
•  Hur det känns att vara förälder samt omställningen till den nya familjen
•  Bäckenbotteninformation
•  Sexlivet
•  Amning
•  Undersökning av bäckenbotten/vaginalundersökning
•  Blodvärde, vikt, blodtryck