HälsovaletHälsovalet innebär att du själv fritt väljer vilken vårdcentral, barnavårdscentral eller barnmorskemottagning du vill tillhöra. Gör du inget val (gäller vårdcentraler) placeras du på den som är geografiskt närmast din bostad. Är du inte nöjd med din vårdenhet eller vill byta, kan du välja om, när du vill.

Olika hälsoval
Inom den primärvården kan du bland annat välja vårdcentral, barnavårdscentral och barnmorskemottagning.

Att vi lär känna dig underlättar den medicinska bedömningen och ger bättre vårdkvalitet. Därför är det bra att göra alla dina hälsoval hos oss. Har du familj är det också en fördel om alla väljer samma vårdenhet.

Så här väljer du
Ditt eller dina hälsoval gör du genom att fylla i aktuell blankett på länken i spalten till vänster, eller på internet via Mina vårdkontakter.
Du är även välkommen in och fylla i blanketten hos oss på vårdcentralen.

Välkommen!