Barnmorskemottagning / BMM

Vårt mål är att ge kvalitet, trygghet och tillgänglighet. I vårt team ingår barnmorskor, obstetriker, allmänspecialist läkare samt psykologer. Vi har dessutom ett nära samarbete med BVC, fysioterapeuter, kiropraktorer och dietist.

Detta kan vi hjälpa dig med på barnmorskemottagningen
Mödrahälsovård • Föräldragrupper • Preventivmedelsrådgivning • Insättning/uttag av spiral • Cellprovtagning • Tester för könssjukdomar • Graviditetstest • Fertilitetsrådgivning • Gynekologiska besvär

DROP-IN MOTTAGNINGEN ÄR INSTÄLLD TILLS VIDARE PGA CORONA-PANDEMIN
Välkommen på vår drop-in mottagning måndagar kl. 15.00-16.45.
Under vår drop-in mottagning kan du få hjälp med receptförnyelse, uttag av spiral, graviditetstest, klamydiatest. Du kan även ta cellprov om du har fått en kallelse.
För övriga ärenden gäller tidsbokning 040-37 17 75.